Sinu asukoht lehel: UUDISED

Tarkvarapaketi LBNL Therm (külmasildade joonsoojusläbivuse arvutustarkvara) praktilised kursused 26. - 27. augustil Tartus ja 4. - 5. septembril Tallinnas

2013. a mai alguses karmistunud hoonete energiatõhususe miinimumnõuete klassifikatsioon tõi projekteerijatele uued väljakutsed. Energiatõhusate hoonete kavandamisel on nüüdsest enam vaja pöörata rõhku välispiirete soojakadude vähendamisele, sealhulgas tarindisõlmedes külmasildade vähendamisele. Määrustikus toodud vaikeväärtused tarindisõlmede joonsoojusläbivusele on väga konservatiivsed ning raskendavad oluliselt seatud miinimumnõuete täitmist või A (liginullenergiahoone) ja B (madalenergiahoone) energiaklassi saavutamist.

Kasutades eriotstarbelist tarkvara ja standardiseeritud meetodeid (EVS EN ISO 10211) on numbriliste arvutuste abil võimalik projekteerimisprotsessis sõlmlahendusi optimeerida ning hoone energiatõhusust tõsta.

 

Pakume teile kahepäevast koolitust, milles selgitame hoone külmasildade määramise metoodikat ja viime läbi praktilise tarkvaraõppe, mis käsitleb vabavaralise LBNL Therm tarkvara kasutamist – mudelite koostamist (konstruktsiooni geomeetrilise info, materjalide soojustehniliste parameetrite ning standardiseeritud piirtingimuste sisestamist), arvutustulemuste analüüsi ning järeltöötlust külmasildade joonsoojusläbivuse määramisel. Ülevaade tehakse seotud standarditest ja arvutusmeetoditest.

Kursuse käigus käsitletakse hoone energiabilansi koostamise ja külmasildade määramisega seotud standardeid ja tutvustatakse lähemalt LBNL Therm (versioon 7.1) tarkvarapaketti ning selle võimalusi detailsete kahemõõtmeliste soojavoogude ning temperatuuride jaotuse modelleerimisel erinevates ehituslikes konstruktsioonides (aknaraamid, uksed, välisseinad, vundamendid, katuslaed jne) hindamaks sõlmlahenduse joonsoojusläbivust ning veeauru kondenseerumise ja hallituse tekke riski piirete sisepinnal.

Kursus toimub eesti keeles ning seda viib läbi OÜ PassiveHouse (Tartu Ülikooli spin-off).

 

Kursuse sihtgrupp

Kursuse peamine sihtgrupp on Eestis tegutsevad hoonete projekteerimise ning ehitamise valdkonnas tegutsevad spetsialistid (arhitektid, konstruktorid, insenerid, ehituse järelevalve spetsialistid vms), kes soovivad omandada reaalsed oskused hoone piirdetarindites temperatuurijaotuse ning joonkülmasildade joonsoojusläbivuse arvutamiseks ning kvalitatiivseks hindamiseks.

Kursusele ootame ka arhitektuuri ja inseneriteadustega seotud erialadel haridust omandavaid tudengeid. Kursusel osalemise eeltingimuseks ei ole baasteadmiste ja erialase ettevalmistuse osas sätestatud konkreetseid nõudeid, kuigi head baasteadmised ehitusfüüsikast on abiks kursusel aktiivselt kaasatöötamisel. Täpsemat infot selles osas võib küsida kontakteerudes aadressil info@passivehouse.ee.

Kursuse maht ja toimumise aeg

Kursused toimuvad 26. ja 27. augustil 2014 Tartus (TÜ Tehnoloogiainstituudis) ning 4. ja 5. septembril 2014 Tallinnas (täpne asukoht selgumisel). Kursuse maht on 2 päeva (16 akadeemilist tundi).

Kursusel käsitletavad teemad:

 

Eeltingimused kursusel osalemiseks

Kursusel osalemise eelduseks on sülearvuti olemasolu (Windows XP või hilisem operatsioonisüsteem), mis sisaldab rakendustarkvara MS Excel (versioon 2004 või hilisem) ning omab CD või USB seadet kursusel jagatavate materjalide kasutamiseks.

Kursusele registreerumine

Kursuse hind osaleja kohta on 190 EUR, millele lisandub käibemaks.

Kursuse hinnas sisaldub loengutes ja praktilistes töötubades osalemine, kursuse slaididega materjalimapp ja failide kogumik harjutusteks ja iseseisvaks tööks, kohv ja suupisted.

Kursusele registreerumiseks anna oma osalemissoovist teada hiljemalt 11. augustiks (Tartu kursus) või 18. augustiks (Tallinna kursus) 2014. a. Üksikute osalejate korral lükkub kursus edasi.

Registreerimine ja lisainfo

- info@passivehouse.ee
- tel. 50 21 841

Lisainfo Therm tarkvara kohta

Therm on LBNL (Larence Berkley National Laboratory) poolt arendatud tarkvarapakett, mida kasutatakse erinevate konstruktsioonide soojustehniliste omaduste modelleerimiseks ja analüüsiks.

Therm programm on eeskätt mõeldud praktiliseks kasutuseks arhitektidele ja inseneridele, kes peavad tegelema konstruktsioonide optimeerimise ning külmasillavabade lahenduste loomise ning kontrolliga. Therm programm võimaldab külmasildade joonsoojusläbivuse arvutamist vastavalt Euroopa standardile EVS EN ISO 10211 (Thermal bridges in building construction -- Heat flows and surface temperatures -- Detailed calculations).

Therm programmi töö baseerub kahemõõtmeliste konduktiivsete ning kiirguslike soojavoogude analüüsil lõplike elementide meetodil, mis võimaldab analüüsida ka keerulise geomeetriaga konstruktsioone (nt kambritega aknaraami profiil kombineerituna komposiitmaterjalist vaheliistuga varustatud klaaspaketiga vms).

Viide tarkvarale: http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html